Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0389***008

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp

0936***626

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp

0888***708

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp