Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE / Anh Biết Em Cũng Biết - Ngơ ft. Hnhngan「Lo - Fi Ver. by 1 9 6 7」/ Audio Lyrics

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3936414

KARAOKE / Anh Biết Em Cũng Biết - Ngơ ft. Hnhngan「Lo - Fi Ver. by 1 9 6 7」/ Audio Lyrics

0936***745

KARAOKE / Anh Biết Em Cũng Biết - Ngơ ft. Hnhngan「Lo - Fi Ver. by 1 9 6 7」/ Audio Lyrics

2683089

KARAOKE / Anh Biết Em Cũng Biết - Ngơ ft. Hnhngan「Lo - Fi Ver. by 1 9 6 7」/ Audio Lyrics