Karaoke Anh Chẳng Sao Mà | Khang Việt | Beat Gốc Version 1

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 22/01/2020

Mã số bình chọn: 5 (17 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0396***296

Karaoke Anh Chẳng Sao Mà | Khang Việt | Beat Gốc Version 1

0898***434

Karaoke Anh Chẳng Sao Mà | Khang Việt | Beat Gốc Version 1

0931***379

Karaoke Anh Chẳng Sao Mà | Khang Việt | Beat Gốc Version 1