Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Anh Đợi Em Được Không - Mỹ Tâm (Beat Chuẩn)

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0909***769

[KARAOKE] Anh Đợi Em Được Không - Mỹ Tâm (Beat Chuẩn)

0972***994

[KARAOKE] Anh Đợi Em Được Không - Mỹ Tâm (Beat Chuẩn)

2089963

[KARAOKE] Anh Đợi Em Được Không - Mỹ Tâm (Beat Chuẩn)