Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Karaoke | Anh Thề Đấy - Thanh Hưng | Beat Nữ

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2922163

Karaoke | Anh Thề Đấy - Thanh Hưng | Beat Nữ

0931***772

Karaoke | Anh Thề Đấy - Thanh Hưng | Beat Nữ

2901330

Karaoke | Anh Thề Đấy - Thanh Hưng | Beat Nữ