Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE Anh Vẫn Ở Đây | Thành Đạt [ Beat Gốc - D#m ]

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3933645

KARAOKE Anh Vẫn Ở Đây | Thành Đạt [ Beat Gốc - D#m ]

0354***721

KARAOKE Anh Vẫn Ở Đây | Thành Đạt [ Beat Gốc - D#m ]

0917***336

KARAOKE Anh Vẫn Ở Đây | Thành Đạt [ Beat Gốc - D#m ]