KARAOKE BẠC PHẬN (TONE NỮ) - JACK VÀ K-ICM | Karaoke Xưa và Nay

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0921***586

KARAOKE BẠC PHẬN (TONE NỮ) - JACK VÀ K-ICM | Karaoke Xưa và Nay

2043595

KARAOKE BẠC PHẬN (TONE NỮ) - JACK VÀ K-ICM | Karaoke Xưa và Nay

2043222

KARAOKE BẠC PHẬN (TONE NỮ) - JACK VÀ K-ICM | Karaoke Xưa và Nay