Karaoke Beat Chuẩn | Hạ còn vương nắng | DATKAA | karaoke Tone nam

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0705***606

Karaoke Beat Chuẩn | Hạ còn vương nắng | DATKAA | karaoke Tone nam

2508793

Karaoke Beat Chuẩn | Hạ còn vương nắng | DATKAA | karaoke Tone nam

2507922

Karaoke Beat Chuẩn | Hạ còn vương nắng | DATKAA | karaoke Tone nam