Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Bạn Tôi | Beat Chuẩn Tone Quang Linh | Nhạc Sống Chất Lượng Cao VHD

Địa điểm: Giga Mall, 242 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Kiếm khách

Karaoke Bạn Tôi | Beat Chuẩn Tone Quang Linh | Nhạc Sống Chất Lượng Cao VHD

0982***022

Karaoke Bạn Tôi | Beat Chuẩn Tone Quang Linh | Nhạc Sống Chất Lượng Cao VHD