Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Karaoke - Beat chuẩn | ANH CHƯA YÊU EM ĐẾN VẬY ĐÂU - Lady Mây & Hứa Kim Tuyền

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2648172

Karaoke - Beat chuẩn | ANH CHƯA YÊU EM ĐẾN VẬY ĐÂU - Lady Mây & Hứa Kim Tuyền

Hoài Thu

Karaoke - Beat chuẩn | ANH CHƯA YÊU EM ĐẾN VẬY ĐÂU - Lady Mây & Hứa Kim Tuyền

Bạc Hương Giang

Karaoke - Beat chuẩn | ANH CHƯA YÊU EM ĐẾN VẬY ĐÂU - Lady Mây & Hứa Kim Tuyền