KARAOKE BEAT CHUẨN - HƠN CẢ YÊU - ĐỨC PHÚC - TONE NỮ (#HCY) | BOS MEDIA

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2552861

KARAOKE BEAT CHUẨN - HƠN CẢ YÊU - ĐỨC PHÚC - TONE NỮ (#HCY) | BOS MEDIA

2550234

KARAOKE BEAT CHUẨN - HƠN CẢ YÊU - ĐỨC PHÚC - TONE NỮ (#HCY) | BOS MEDIA

2548865

KARAOKE BEAT CHUẨN - HƠN CẢ YÊU - ĐỨC PHÚC - TONE NỮ (#HCY) | BOS MEDIA