Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke_Beat Chuẩn] _ MỘT NĂM MỚI BÌNH AN | Sơn Tùng M-TP

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2864756

[Karaoke_Beat Chuẩn] _ MỘT NĂM MỚI BÌNH AN | Sơn Tùng M-TP

Thảo Vy

[Karaoke_Beat Chuẩn] _ MỘT NĂM MỚI BÌNH AN | Sơn Tùng M-TP

Tran Thu Hien

[Karaoke_Beat Chuẩn] _ MỘT NĂM MỚI BÌNH AN | Sơn Tùng M-TP