[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Ngã Tư Không Đèn - Trang

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2709520

[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Ngã Tư Không Đèn - Trang

0977***644

[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Ngã Tư Không Đèn - Trang

0921***832

[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Ngã Tư Không Đèn - Trang