Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE BEAT CHUẨN | Như Anh Đã Thấy Em (CTTDE 2) - PHUCXP

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0357***224

KARAOKE BEAT | Như Anh Đã Thấy Em (CTTDE 2) - PHUCXP

0769***382

KARAOKE BEAT | Như Anh Đã Thấy Em (CTTDE 2) - PHUCXP

3163483

KARAOKE BEAT | Như Anh Đã Thấy Em (CTTDE 2) - PHUCXP