[Karaoke_Beat Chuẩn] QUEN VỚI CÔ ĐƠN | Lương Minh Trang

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2184761

[Karaoke_Beat Chuẩn] QUEN VỚI CÔ ĐƠN | Lương Minh Trang

1021386

[Karaoke_Beat Chuẩn] QUEN VỚI CÔ ĐƠN | Lương Minh Trang

Tiên Võ

[Karaoke_Beat Chuẩn] QUEN VỚI CÔ ĐƠN | Lương Minh Trang