[KARAOKE BEAT DỄ HÁT ] CHÀNG TRAI SƠ MI HỒNG - HOÀNG DUYÊN

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0395***228

[KARAOKE BEAT DỄ HÁT ] CHÀNG TRAI SƠ MI HỒNG - HOÀNG DUYÊN

Phạm Thanh Hương

[KARAOKE BEAT DỄ HÁT ] CHÀNG TRAI SƠ MI HỒNG - HOÀNG DUYÊN

Trang Kent

[KARAOKE BEAT DỄ HÁT ] CHÀNG TRAI SƠ MI HỒNG - HOÀNG DUYÊN