Karaoke Beat Gốc | Cơn Mưa Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Dễ Hát (Gm)

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2715835

Karaoke Beat Gốc | Cơn Mưa Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Dễ Hát (Gm)

2647520

Karaoke Beat Gốc | Cơn Mưa Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Dễ Hát (Gm)

0366***385

Karaoke Beat Gốc | Cơn Mưa Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Dễ Hát (Gm)