Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke - Beat Gốc | Điều Ngọt Ngào Nhất | Cao Thái Sơn | #DNNN

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0869***445

KARAOKE | ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT - CAO THÁI SƠN | BEAT GỐC

3117376

KARAOKE | ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT - CAO THÁI SƠN | BEAT GỐC

3074169

KARAOKE | ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT - CAO THÁI SƠN | BEAT GỐC