Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Beat Gốc] HỒNG NHAN - Jack (G5R Squad)

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0379***218

[Karaoke Beat Gốc] HỒNG NHAN - Jack (G5R Squad)

0392***867

[Karaoke Beat Gốc] HỒNG NHAN - Jack (G5R Squad)

0395***718

[Karaoke Beat Gốc] HỒNG NHAN - Jack (G5R Squad)

Các bản thu gần đây