[Karaoke Beat Gốc] Túy Âm - Xesi | Masew | Nhật Nguyễn

Địa điểm: Vincom Royal City - Hầm B2, Số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0363***859

[Karaoke Beat Gốc] Túy Âm - Xesi | Masew | Nhật Nguyễn

0888***123

[Karaoke Beat Gốc] Túy Âm - Xesi | Masew | Nhật Nguyễn

2535498

[Karaoke Beat Gốc] Túy Âm - Xesi | Masew | Nhật Nguyễn