Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Beat Guitar Tone Nữ | Giữa Đại Lộ Đông Tây - Uyên Linh St. Hứa Kim Tuyền | Phat's Life

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2933514

Karaoke Beat Guitar Tone Nữ | Giữa Đại Lộ Đông Tây - Uyên Linh St. Hứa Kim Tuyền | Phat's Life

2771728

Karaoke Beat Guitar Tone Nữ | Giữa Đại Lộ Đông Tây - Uyên Linh St. Hứa Kim Tuyền | Phat's Life

2380760

Karaoke Beat Guitar Tone Nữ | Giữa Đại Lộ Đông Tây - Uyên Linh St. Hứa Kim Tuyền | Phat's Life