[Karaoke + Beat HD] Anh Sai Rồi - Sơn Tùng M-TP

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 06/11/2019

Mã số bình chọn: 14 (9 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Lotte Vũng Tàu, Góc đường 3/2 và đường Thi Sách, P.8, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0948***803

[Karaoke + Beat HD] Anh Sai Rồi - Sơn Tùng M-TP

0981***002

[Karaoke + Beat HD] Anh Sai Rồi - Sơn Tùng M-TP

0981***002

[Karaoke + Beat HD] Anh Sai Rồi - Sơn Tùng M-TP