Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

KARAOKE beat Hỏi Thăm Nhau Tone Nữ

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0343***870

KARAOKE beat Hỏi Thăm Nhau Tone Nữ

0981***733

KARAOKE beat Hỏi Thăm Nhau Tone Nữ

0978***751

KARAOKE beat Hỏi Thăm Nhau Tone Nữ