Karaoke / Beat | Sợ yêu | Hoàng Nhã (Tone Nam / Acoustic Version)

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2545633

Karaoke / Beat | Sợ yêu | Hoàng Nhã (Tone Nam / Acoustic Version)

Đặng Sử Long

Karaoke / Beat | Sợ yêu | Hoàng Nhã (Tone Nam / Acoustic Version)

2475303

Karaoke / Beat | Sợ yêu | Hoàng Nhã (Tone Nam / Acoustic Version)