[Karaoke beat] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, Bảo Thạch

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0373***695

[Karaoke beat] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, Bảo Thạch

0977***982

[Karaoke beat] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, Bảo Thạch

0901***010

[Karaoke beat] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, Bảo Thạch