Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke - Beat Tone Nam ] Phải Có Em - Kai Đinh

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2494592

[ Karaoke - Beat Tone Nam ] Phải Có Em - Kai Đinh

0399***560

[ Karaoke - Beat Tone Nam ] Phải Có Em - Kai Đinh

0817***627

[ Karaoke - Beat Tone Nam ] Phải Có Em - Kai Đinh