[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Bé Nu

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

0825***850

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

1752760

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)