Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Beat VIVU] Một Triệu Like (Lộn Xộn 5) - Đen ft. Thành Đồng (Beat Chuẩn 1 triệu like)

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2204718

[Karaoke Beat VIVU] Một Triệu Like (Lộn Xộn 5) - Đen ft. Thành Đồng (Beat Chuẩn 1 triệu like)

2202116

[Karaoke Beat VIVU] Một Triệu Like (Lộn Xộn 5) - Đen ft. Thành Đồng (Beat Chuẩn 1 triệu like)

Trần Thông

[Karaoke Beat VIVU] Một Triệu Like (Lộn Xộn 5) - Đen ft. Thành Đồng (Beat Chuẩn 1 triệu like)