Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Bụi Bay Vào Mắt - Phạm Quỳnh Anh

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1812599

[Karaoke] Bụi Bay Vào Mắt - Phạm Quỳnh Anh

1716847

[Karaoke] Bụi Bay Vào Mắt - Phạm Quỳnh Anh

0967***192

Mix - [Karaoke] Bụi Bay Vào Mắt - Phạm Quỳnh Anh