Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] BUỔI SÁNG BÌNH THƯỜNG - VŨ CÁT TƯỜNG - (HD Beat chuẩn - Đại Thành Piano)

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1818603

[KARAOKE] BUỔI SÁNG BÌNH THƯỜNG - VŨ CÁT TƯỜNG - (HD Beat chuẩn - Đại Thành Piano)

0988***018

[KARAOKE] BUỔI SÁNG BÌNH THƯỜNG - VŨ CÁT TƯỜNG - (HD Beat chuẩn - Đại Thành Piano)