Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] CÁNH ĐỒNG YÊU THƯƠNG KARAOKE - Trung Quân

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2944974

[KARAOKE] CÁNH ĐỒNG YÊU THƯƠNG KARAOKE - Trung Quân

0793***589

[KARAOKE] CÁNH ĐỒNG YÊU THƯƠNG KARAOKE - Trung Quân

Hải Lại

[KARAOKE] CÁNH ĐỒNG YÊU THƯƠNG KARAOKE - Trung Quân