Karaoke Cánh Hồng Phai - Hoàng Yến Chibi (Kế Hoạch Đổi Chồng OST)

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0342***248

Karaoke Cánh Hồng Phai - Hoàng Yến Chibi (Kế Hoạch Đổi Chồng OST)

0975***773

Karaoke Cánh Hồng Phai - Hoàng Yến Chibi (Kế Hoạch Đổi Chồng OST)

0393***509

Karaoke Cánh Hồng Phai - Hoàng Yến Chibi (Kế Hoạch Đổi Chồng OST)