Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2938379

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn

0908***011

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn

User 3931620

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn