Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Cầu Vồng Sau Mưa - Cao Thái Sơn

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2814786

[KARAOKE] Cầu Vồng Sau Mưa - Cao Thái Sơn

2811461

[KARAOKE] Cầu Vồng Sau Mưa - Cao Thái Sơn

0971***618

[KARAOKE] Cầu Vồng Sau Mưa - Cao Thái Sơn