[KARAOKE] CHA GIÀ RỒI ĐÚNG KHÔNG - ALI HOÀNG DƯƠNG II OST BỐ GIÀ

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2548906

[KARAOKE] CHA GIÀ RỒI ĐÚNG KHÔNG - ALI HOÀNG DƯƠNG II OST BỐ GIÀ

2548772

[KARAOKE] CHA GIÀ RỒI ĐÚNG KHÔNG - ALI HOÀNG DƯƠNG II OST BỐ GIÀ

0796***083

[KARAOKE] CHA GIÀ RỒI ĐÚNG KHÔNG - ALI HOÀNG DƯƠNG II OST BỐ GIÀ