Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Chắc ai đó sẽ về | Sơn Tùng - MTP| Hạ 2 tone dễ hát | KARAOYEAH!

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2883447

[Karaoke] Chắc ai đó sẽ về | Sơn Tùng - MTP| Hạ 2 tone dễ hát | KARAOYEAH!

2867287

[Karaoke] Chắc ai đó sẽ về | Sơn Tùng - MTP| Hạ 2 tone dễ hát | KARAOYEAH!

2865776

[Karaoke] Chắc ai đó sẽ về | Sơn Tùng - MTP| Hạ 2 tone dễ hát | KARAOYEAH!