Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Trót Yêu - O Sen, O Súng

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3047288

Karaoke Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Trót Yêu - O Sen, O Súng

0967***444

Karaoke Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Trót Yêu - O Sen, O Súng

3002102

Karaoke Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Trót Yêu - O Sen, O Súng