Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] CHÂN TÌNH - (Guitar beat solo) | Muối SV

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2935287

[Karaoke] CHÂN TÌNH - (Guitar beat solo) | Muối SV

0394***941

[Karaoke] CHÂN TÌNH - (Guitar beat solo) | Muối SV

2934631

[Karaoke] CHÂN TÌNH - (Guitar beat solo) | Muối SV