Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | Chỉ Là Muốn Nói (Lofi Ver) - Khải x Freak D - Tone Nam

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3160238

KARAOKE | Chỉ Là Muốn Nói (Lofi Ver) - Khải x Freak D - Tone Nam

0906***947

KARAOKE | Chỉ Là Muốn Nói (Lofi Ver) - Khải x Freak D - Tone Nam

3136044

KARAOKE | Chỉ Là Muốn Nói (Lofi Ver) - Khải x Freak D - Tone Nam