Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Chia Cách Bình Yên - Quốc Thiên | Beat Chuẩn

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Cao Lưu

[KARAOKE] Chia Cách Bình Yên - Quốc Thiên | Beat Chuẩn

1710486

[KARAOKE] Chia Cách Bình Yên - Quốc Thiên | Beat Chuẩn

3088445

[KARAOKE] Chia Cách Bình Yên - Quốc Thiên | Beat Chuẩn