Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Chim Trắng Mồ Côi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1841036

Karaoke Chim Trắng Mồ Côi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu

1826356

Karaoke Chim Trắng Mồ Côi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu

1781771

Karaoke Chim Trắng Mồ Côi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu