Karaoke CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU (tone nữ)

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2710364

Karaoke CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU (tone nữ)

2709595

Karaoke CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU (tone nữ)

2709416

Karaoke CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU (tone nữ)