Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Có Ai Thương Em Như Anh - Tóc Tiên [Beat Chuẩn] #CATENA

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Dương My

Karaoke Có Ai Thương Em Như Anh - Tóc Tiên [Beat Chuẩn] #CATENA

1734622

Karaoke Có Ai Thương Em Như Anh - Tóc Tiên [Beat Chuẩn] #CATENA

Thanh Tài

Karaoke Có Ai Thương Em Như Anh - Tóc Tiên [Beat Chuẩn] #CATENA