Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Beat phối chuẩn 1tỷ%) / Phan Mạnh Quỳnh - OST Mắt Biếc

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3153758

[KARAOKE] Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Beat phối chuẩn 1tỷ%) / Phan Mạnh Quỳnh - OST Mắt Biếc

3152963

[KARAOKE] Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Beat phối chuẩn 1tỷ%) / Phan Mạnh Quỳnh - OST Mắt Biếc

0943***699

[KARAOKE] Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Beat phối chuẩn 1tỷ%) / Phan Mạnh Quỳnh - OST Mắt Biếc