Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | CÔ ĐƠN (Beat Gốc) - Hngle x Niz x Ari | Mặt dù nàng đã hứa ở bên cạnh

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0847***767

KARAOKE | CÔ ĐƠN (Beat Gốc) - Hngle x Niz x Ari | Mặt dù nàng đã hứa ở bên cạnh

2853390

KARAOKE | CÔ ĐƠN (Beat Gốc) - Hngle x Niz x Ari | Mặt dù nàng đã hứa ở bên cạnh

2794691

KARAOKE | CÔ ĐƠN (Beat Gốc) - Hngle x Niz x Ari | Mặt dù nàng đã hứa ở bên cạnh