Karaoke | Cô Đơn Dành Cho Ai | LEE KEN x NAL | Hạ Tone - Dễ Hát

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0366***779

Karaoke | Cô Đơn Dành Cho Ai | LEE KEN x NAL | Hạ Tone - Dễ Hát

2594577

Karaoke | Cô Đơn Dành Cho Ai | LEE KEN x NAL | Hạ Tone - Dễ Hát

0836118426

Karaoke | Cô Đơn Dành Cho Ai | LEE KEN x NAL | Hạ Tone - Dễ Hát