Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Colors of the Wind - Pocahontas | Karaoke Version | KaraFun

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1719697

Karaoke Colors Of The Wind (End Title) - Pocahontas *

3133009

Colors of the Wind - Pocahontas | Karaoke Version | KaraFun

3109519

Colors of the Wind - Pocahontas | Karaoke Version | KaraFun