[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 30/09/2019

Mã số bình chọn: 23 (11 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Lotte Vũng Tàu, Góc đường 3/2 và đường Thi Sách, P.8, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1733529

[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪

0346***835

[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪

1868729

[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪