[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1733529

[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪

Thuỳ Anh

[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪

1880257

[Karaoke] Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - 谁在意我流下的泪