Karaoke | Cơn Mơ Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Trung

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

An Lac Truong

Karaoke | Cơn Mơ Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Trung

0843***479

Karaoke | Cơn Mơ Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Trung

2826892

Karaoke | Cơn Mơ Băng Giá - Noo Phước Thịnh | Tone Nam Trung