[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Như Quỳnh

[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC

0795***183

[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC

2556305

[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC