Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0961***008

[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC

0382***644

[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC

2900318

[KARAOKE] Cứ Thở Đi - Đức Phúc & Juky San (sáng tác: Hứa Kim Tuyền) | BEAT GỐC